26-06-2017: het BPA statement over de Kadernota 2018-2021


het BPA statement over de Kadernota 2018-2021 /

Financiële crisis
Nog altijd is ook Amersfoort herstellende van de financiële crisis.
Het meest prominent manifesteren zich momenteel de effecten van de crisis in Amersfoort voor de BPA op de volgende twee punten:
Sociaal domein
De asociale bezuinigingen op de sociale voorzieningen, zoals Thuiszorg, Jeugdzorg, Geestelijke Gezondheid Zorg GGZ, enzovoorts.
Ofschoon niet alle onderdelen van het sociaal domein evenredig hard worden geraakt is het slagveld overal zichtbaar.

Lees hier verder !
Bijlage(n):

BPA - Statement Kadernota Raad 20 juli 2017 - II -.doc