04-07-2017: BPA vragen over ernstige geluidsoverlast van De Flint


De BPA stelde vragen over ernstige geluidsoverlast van De Flint.
De muziek geluid overlast van de AFAS zaal in De Flint wordt door 22 buurtbewoners sinds December 2016 als ernstig hinderlijk ervaren.

Bijna elke zondag ochtend (behoudens vakantietijd) zijn er de bijeenkomsten van de kerk Jong en Vrij.
Die begint met soundcheck en daarna levende versterkte muziek met zang van honderden mensen, wat buiten letterlijk te verstaan is.
Daarnaast evenementen, zoals Rollerdisco, House feesten Q-music feesten.

De muziek dendert de hele nacht tot s'ochtends 08.00 uur onze woningen binnen.
Want de AFAS zaal van De Flint heeft geen enkele isolatie..

Lees hier verder de BPA vragen over dit Onderwerp.
Bijlage(n):

BPA Schriftelijke Vragen - Geluids Overlast De Flint.doc