21-08-2017: BPA Vragen over het Kruispunt Hoevelaken en de huidige Nut en Noodzaak van de Westelijke Ontsluiting (WO)


Eind juni 2017 maakte Rijkswaterstaat bekend de reconstructie van klaverblad Hoevelaken met twee jaar door te schuiven !
Omdat het CBS uitkomt op een veel ( !! ) lagere groei van het aantal auto’s en vrachtauto’s moet Rijkswaterstaat een nieuwe, tijdrovende doorberekening maken.

De Burger Partij Amersfoort (BPA) verwacht dat het besluit van Rijkswaterstaat tot uitstel van de reconstructie van klaverblad Hoevelaken van significante invloed zijn op de verwachte verkeersstromen in Amersfoort en omgeving het komende decennium.

In het licht van deze cijfers komen wederom de nut, noodzaak en relevantie van de aan te leggen Westelijke Ontsluiting (WO) boven drijven.

Lees hier de BPA Vragen
Bijlage(n):

BPA Vragen - Westelijke Ontsluiting in relatie tot reconstructie klaverblad Hoevelaken.pdf