24-08-2017: de BPA vragen over gemeentelijke Inspraakavonden


Op dinsdagavond 23 mei jl. was de BPA voor de zoveelste maal aanwezig bij een bewonersbijeenkomst, georganiseerd door de gemeente Amersfoort.

Ditmaal betrof het de verhuur van een pand aan de Snouckertlaan aan een Coffeeshop, waarvoor de Burgemeester een vergunning heeft verleend.
De exploitant en de Burgemeester waren aanwezig, maar jammer genoeg niet de verhuurder van het pand.

In de gesprekken met Burgers aldaar kwam duidelijk naar voren dat veel Burgers geen uitnodiging voor de bijeenkomst hadden ontvangen.
Ook de aankondiging hiervan was rijkelijk laat uit.

Lees hier de BPA vragen aan dit D66 College
Bijlage(n):

BPA Vragen Inspraakavonden en Bewonersbijeenkomsten in Amersfoort.doc