06-09-2017: de BPA vragen over het openbaar maken van de nevenfuncties van de hoge ambtenaren in Amersfoort


Het College van Burgemeester en Wethouders, maar ook de leden van de gemeenteraad maken zowel hun betaalde als onbetaalde nevenfuncties in een openbaar register kenbaar.

Het lijkt de Burger Partij Amersfoort (BPA), niet meer dan logisch dat er een vergelijkbare regeling ook voor de topambtenaren in Amersfoort geldt.

De BPA constateert echter dat dit niet het geval is voor bijvoorbeeld de gemeentesecretaris, de algemeen directeur, al de sector- en de afdelings-directeuren en managers.

De BPA gaat er echter vanuit dat deze informatie, conform de wet, intern wel bekend is.

Lees hier onze vragen en het artikel in het AD.
Bijlage(n):

BPA Vragen Openbaar maken van de nevenfuncties van de hoge ambtenaren in Amersfoort (2).pdf
Amersfoortse Courant over de BPA en de Top-Ambtenaren van Amersfoort.pdf