02-10-2017: de BPA vragen: Zitten er in de Begroting 2018 - 2023 voldoende voorzieningen ?


de BPA vragen: Zitten er in de Begroting 2018 - 2023 voldoende voorzieningen ? Want er lopen tenminste twee bindend advies procedures in Amersfoort.

1) Een over de Stadstuin in Nieuwland gebouwd door Heijmans. De BPA vraagt zich af welke voorziening Amersfoort, voor deze 8 miljoen in de Begroting 2018-2023 heeft opgenomen.

2) Al heel veel jaren loopt er procedure met een Amersfoortse Project Ontwikkelaar. ingelicht. De BPA schat in dat het hier om een bedrag vaneen kleine 40 miljoen euro gaat

Lees hier de volledige BPA vragen
Bijlage(n):

BPA Vragen Zitten er in de Begroting 2018 - 2023 voldoende Voorzieningen.doc