17-10-2017: de BPA Verkiezings Video van Amersfoort Kiest ( met dank aan Rob Lampe )


Hans van Wegen is sinds jaar en dag de fractievoorzitter en oprichter van de Burger Partij Amersfoort (BPA).
Hij kende hoge toppen en diepe dalen, maar stoppen is geen optie.
Ook in 2018 gaat hij weer, samen met Ralph Langendam, er weer met vol elan tegenaan.
Misschien is hij wel het bekendste raadslid van Amersfoort, maar of dat ook weer tot een goed verkiezingsresultaat zal leiden?
U kiest maar!

==> zie hier de Video: Amersfoort Kiest: