03-11-2017: de BPA vragen over het onzalige D66 plan om 400 miljoen euro gewoon ongeclausuleerd aan het Onderwijs over te dragen.


de BPA vragen over het onzalige D66 plan om 400 miljoen euro gewoon ongeclausuleerd aan het Onderwijs over te dragen.

Zonder recht op eerste Hypotheek, zonder enige Garantie dat "de schoolmeesters en juffen" het goed gaan doen.
Ten slotte is het niet hun expertise !
En last but not least: de gemeenteraad geeft haar Budgetrecht weg, maar blijft wel 100% ( U leest het goed 100% ! ) financieel eindverantwoordelijk.

Lees hier de BPA vragen.
Bijlage(n):

BPA Vragen over de Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting in Amersfoort - 2 -.doc