11-12-2017: BPA Vragen over: mogen de Fietskoeriers zich wel vrij in de Binnenstad van Amersfoort bewegen ?


de BPA vraagt zich af: mogen de Fietskoeriers zich wel vrij in de Binnenstad van Amersfoort bewegen ?

In Groningen en Deventer mogen fietskoeriers legaal bewegen door het centrum om in de binnenstad pakketjes te bezorgen.

Deventer staat positief tegenover het verzoek om fietskoeriers daarvoor een speciale ontheffing te verlenen !

De BPA vraagt zich af: Wat is het standpunt in deze van de VVD wethouder van Verkeer ?

Lees hier de BPA vragen over dit Onderwerp.
Bijlage(n):

BPA vragen Fietskoeriers wel toegang tot de Binnenstad - het Kern Winkel gebied..doc