16-01-2018: De BPA ontving antwoorden op haar recente Raadsvragen Lawyers. De BPA heeft hierover nog aanvullende vragen


Recent ontving de BPA de antwoorden op haar Raadsvragen 2017-122. Waarbij de BPA bij vraag 2 vroeg om de Lawyers-letters van de laatste vijf ( 5 ) Jaarrekeningen.

Helaas lagen bij de ter inzage gelegde stukken alleen de Lawyer-letters van het Begrotingsjaar 2016.Is het College bereid ook de Lawyer-letters van de Begrotings jaren 2015, 2014, 2013 en 2012 voor de gemeenteraad van Amersfoort ( het volgens de Gemeentewet, hoogste controlerende orgaan in Amersfoort) ter inzage te leggen ?Lees hier de volledige BPA vragen
Bijlage(n):

BPA Vragen Lawyers letter Deloitte Begroting 2018 - 2023 - Deel II -.doc