23-01-2018: BPA vragen over het D66 College voorstel om zo'n 400 miljoen euro over te dragen aan het Onderwijs veld.


Recent heeft de D66 wethouder Bertien Houwing, namens het College, een voorstel bij de gemeenteraad ingediend om zo'n 400 miljoen euro over te dragen aan het Onderwijs veld in Amersfoort.

De BPA was er niet voor om op deze manier het Budgetrecht (zie de Gemeentewet ) van de gemeenteraad over te dragen aan "het veld", maar een meerderheid in onze raad stemde toch voor.

Uiteraard stemde de BPA tegen.

Het is de bedoeling dat het hele Onderwijs veld in Amersfoort voor deze 400 miljoen, middels een of meerdere coöperaties, zelf plannen voor gaat ontwikkelen m.b.v. tot Nieuwbouw, Vervangbouw en Onderhoud van alle schoolgebouwen in Amersfoort.

Maar het meest opmerkelijke is, dat in dezelfde overdracht van de 400 miljoen van de gemeente Amersfoort naar het Onderwijsveld staat, dat de gemeente Amersfoort ten alle tijde voor 100% financieel eindverantwoordelijk blijft.

Lees hier de BPA vragen
Bijlage(n):

BPA Vragen Over de overdracht van 400 miljoen - Onderwijsveld.pdf