05-02-2018: de BPA vervolg vragen over de Stadstuin en het beheerkwaliteitsplan ( BHKP) in Nieuwland


In 1999 stelde de gemeenteraad middels een raadsbesluit het beheerkwaliteitsplan ( BHKP) voor de Stadstuin Nieuwland vast.

Na het recente bezoek van de Burger Partij Amersfoort (BPA) aan de Stadstuin en vele gesprekken met diverse bewoners rijzen bij ons enige onduidelijkheden

Die wij graag schriftelijk door het College verduidelijkt zien.Tot op heden, Januari 2018 blijven vele kopers in De Stadstuin in Nieuwland met veel open vragen zitten

O.a. over aantallen en Mandeligheid van hun gezamenlijk eigendom, de openbare Stadstuin.Lees hier de volledige BPA vragen
Bijlage(n):

BPA Vragen - Mandeligheid Stadstuin en Amersfoort - Deel II -.doc